ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΧΙΟΥ

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα. Χριστιάνα Καλογήρου υπέγραψε τη σύμβαση του έργου «Εργασίες βραχυπρόθεσμων επεμβάσεων βελτίωσης οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού δικτύου Νομού Χίου», συνολικού προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να εκτελεστούν επεμβάσεις σε τμήματα Μειωμένης Οδικής Ασφάλειας (Μ.Ο.Α.) σε επιλεγμένα τμήματα οδικών αξόνων του επαρχιακού και εθνικού οδικού δικτύου στο νησί της Χίου με σκοπό την βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν στο πλαίσιο του έργου αφορούν κυρίως σε αναβάθμιση και αντικατάσταση του εξοπλισμού της οδού και είναι οι ακόλουθες: Ε̟παναδιαγράμμιση με…

Περισσότερα