Έχουν πάρει την κάτω βόλτα…

Σχόλιο Ηρακλής Κακαβάνης  H σαπίλα και η σήψη στην οποία έχει οδηγηθεί το αστικό πολιτικό σύστημα αποτυπώνεται σε όσα τραγελαφικά εξελίσσονται τις τελευταίες ημέρες. Οι γκαζόζες, συγνώμη οι βουλευτές, πάνε κι έρχονται από το ένα κόμμα στο άλλο, έχοντας στις αποσκευές τους ηχητικά ντοκουμέντα που θα εκθέσουν αυτούς που θα τους εκθέσουν… «Γυρολόγοι», «γραφικοί», «γελοίοι», «αλητήριοι», «λεβέντες», «κουραμπιέδες», «κότες», «νυφούλες», «τσογλάνια», όλος ο θίασος επί σκηνής στο «Καφενείον η Ελλάς» ρίχνει βρωμόνερα ο ένας στον άλλον. Στα τηλεοπτικά πάνελ «γυρολόγοι» και «γραφικοί» γίνονται μαλλιά κουβάρια και στην πίστα του Κραουνάκη χορεύουν …λεβέντες, παλικάρια. Από…

Περισσότερα

Τα κάλαντα

Γράφει ο Ηρακλής Κακαβάνης  Τα κάλαντα είναι τα ευχετήρια και εγκωμιαστικά ή εορταστικά άσματα που τραγουδούν τα παιδιά στις γιορτές του Δωδεκαημέρου… Η λέξη προέρχεται από τη λατινική Calandae που σημαίνει πρώτη του μήνα. Τα κάλαντα του Αϊ-Βασίλη και των Χριστουγέννων είναι η πρώτη των Καλένδων των Ρωμαίων (στο ελληνικό ημερολόγιο οι καλένδες ήταν άγνωστες, γι’ αυτό κάθε αναβαλλόμενο ζήτημα το μεταθέτουμε στις ελληνικές καλένδες), γιορτή που συνεχίζει με εξίσου θεαματικές λαϊκές εκδηλώσεις τις αντίστοιχες ειδωλολατρικές των Νουμηνιών (αρχαιοελληνική πρωτοχρονιά όπου ψάλλονταν αντίστοιχα ευχετικά άσματα). Ιδιαίτερα γιορτάζονταν οι Καλένδες του Ιανουαρίου, που από τα μέσα του 1ου…

Περισσότερα

Θα την παλέψουμε… Άστρο λαμπρό μας οδηγεί…

Γράφει ο Ηρακλής Κακαβάνης Για τους χριστιανούς η ημέρα των Χριστουγέννων συμβολίζει την κάθοδο του πνεύματος και του σώματος του Θεού στη Γη (κάθοδος του ουρανού στη Γη). Για τους κομμουνιστές, η ημέρα των Χριστουγέννων είναι μια ανάπαυλα στην καθημερινή πάλη τους να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής του λαού, να τον ξυπνήσουν να κάνει τη δική του έφοδο στον ουρανό. Σε πολλούς από εμάς, από τους φίλους μας, από τους γείτονες, τους συναδέλφους κλπ, αυτές τις ημέρες λείπουν πολλά από το τραπέζι. Είναι γνωστός ο ένοχος, γνωστή και η αιτία…

Περισσότερα

Νίκος Μπελογιάννης, ένας άγνωστος ανδριάντας του στο Βερολίνο

Γράφει ο Ηρακλής Κακαβάνης Στις προ­τά­σεις της φίλης – «ξε­να­γού» στο Βε­ρο­λί­νο για τα μέρη που έπρε­πε να επι­σκε­φτώ, ήταν και το άγαλ­μα του Νίκου Μπε­λο­γιάν­νη στις κτι­ρια­κές εγκα­τα­στά­σεις μιας ανώ­τε­ρης τε­χνι­κής και οι­κο­νο­μι­κής σχο­λής σή­με­ρα, που την πε­ρί­ο­δο της ΓΛΔ στε­γά­ζα­νε την Ανω­τέ­ρα Σχολή Οι­κο­νο­μι­κών της ΛΔ Γερ­μα­νί­ας. Το πα­νε­πι­στή­μιο βρί­σκε­ται στο ανα­το­λι­κό δια­μέ­ρι­σμα Karlshorst του Βε­ρο­λί­νου. Εκεί στο προ­αύ­λιο της σχο­λής, μπρο­στά από το κτί­ριο της διοί­κη­σης, στέ­κε­ται επι­βλη­τι­κά ο μπρού­τζι­νος αν­δριά­ντας. Μαζί με τη βάση του τέσ­σε­ρα μέτρα ύψος. Στη βάση του με μπρού­τζι­να κε­φα­λαία γράμ­μα­τα είναι…

Περισσότερα

«Μάθε παιδί μου» ιστορία… Τι, δε θα σε έβγαζαν στο «γυαλί»…; ΣΧΟΛΙΟ του Ηρακλή Κακαβάνη

«Ο φασισμός φυτρώνει στη δυστυχία, καλλιεργείται από την αμάθεια και ποτίζεται με το νερό της ιστορικής λήθης», διαχρονικής αξίας ρήση και απάντηση στο φαινόμενο της έξαρσης του φασισμού στις μέρες που ο λαός δυστυχεί και υποφέρει. Στις ημέρες που η δημόσια τηλεόραση είναι το «ηχείο» της κυβέρνησης και ο εκφωνητής της ΕΡΤ λέει, εν τη αγνοία του,  ότι την Αθήνα την απελευθέρωσε η ΕΛ.(ληνική)ΑΣ.(τυνομία), αγνοώντας προφανώς  ότι τη χώρα του, το χώμα που πατά ελευθέρωσαν ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ), με αρχηγούς Σαμαρινιώτη, τον Σαράφη και τον Άρη και καθοδήγηση λαμπρή από το ΚΚΕ, νίκησε…

Περισσότερα