Σε τέτοιους κάφρους του Γεώργη Διλμπόη

Σε τέτοιους κάφρους   Αυτοί παραλογιάζουν μ’ αριθμούς κι εμείς χαιρόμαστε τα πρόσωπα. ….. Αυτοί θ’ ανακατεύουνε τα οξέα κι εμείς βυθομετράμε τα χαμόγελα. ….. Αυτοί κατασκευάζουν αλυσίδες κι εμείς στεφάνια για την άνοιξη. ….. Αυτοί θα παροπλίζουν τις ψυχές κι εμείς θα ψαχουλεύουμε τα αισθήματα. ….. Αυτοί θα γιουχαΐζουν την ενόραση κι εμείς θα καθαρίζουμε την πίστη. ….. Αυτοί ξανακαταγελούν την ύφεση κι εμείς δοξολογούμε την ειρήνη. ….. Αυτοί προσδιορίζουν τα συντέλεια κι εμείς κι εμείς ορμάμε στην αιωνιότητα. ….. Πως ξέπεσε σε τέτοιους κάφρους η γη με τ’…

Περισσότερα