Αυτοί είναι οι νέοι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου

«Κύρωση τελικών ενιαίων, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης,
αξιολογικών πινάκων επιλογής υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης»
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των παρ. 1, 2 και 4 του άρθρου 21 και των παρ. 5, 6 και 8 του άρθρου 28 του ν.
4547/2018 «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» (Α΄102).
β) του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 210).
γ) των άρθρων 10 και 11 της αριθμ. Φ.353.1/23/183930/Ε3/31-10-2018 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Διευθυντών
Εκπαίδευσης» (Β΄ 4940).
2. Την αριθμ. 46/21-3-2019 Πράξη του Κεντρικού Συμβουλίου Επιλογής για την κατάρτιση των πινάκων επιλογής και την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης.
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Φ.1/Γ/
122/43141/Β1/20-3-2019 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του
ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Κυρώνουμε τους ακόλουθους, τελικούς ενιαίους, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση
Εκπαίδευσης, αξιολογικούς πίνακες επιλογής υποψηφίων Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης Β. Αιγαίου.:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
α/α Αρ. Μητρώου Επώνυμο             Όνομα                Σύνολο Μορίων
1         549515        ΠΑΠΑΔΑΝΙΗΛ   ΜΑΡΙΑ                       40,20
2        552658        ΜΠΟΥΜΠΑΣ      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ           40,09
3        161605         ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ    ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ           39,88
4        564967        ΚΡΕΜΜΥΔΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ                 36,88
5        130873         ΧΑΤΖΗΚΩΝΤΗ ΟΛΓΑ                          36,83
6        552950        ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ          36,42
7        561992         ΖΟΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                         35,37
8        578309        ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ ΜΑΡΙΑ                          34,86
9        174689         ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   34,38
10      148129         ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ            33,93

Σχετικές δημοσιεύσεις

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.